Home

Opleiding Post Bachelor Register Casemanagement

Grip en sturing op verzuimprocessen
De register casemanager is een regisseur van alle processen rondom ziekteverzuim. Hij of zij stelt de juiste vragen en schakelt de juiste disciplines en partijen in, met als doel de werknemer zo snel en goed mogelijk te re-integreren in passende arbeid. Hij werkt hierbij binnen de wettelijke kaders (ook de privacy regels) en stelt dus geen medische vragen: dat is het domein van de arts. De leidinggevende geeft persoonlijke aandacht en zorg en onderzoekt vanaf de eerste verzuimdag de terugkeermogelijkheden (gedeeltelijk eigen werk of ander werk).

Doel is schadelastbeheersing
De casemanager heeft een belangrijke rol, omdat de sociale zekerheid in Nederland complex is en ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid veel geld kosten. Alleen al aan loondoorbetaling bij ziekte zijn werkgevers jaarlijks zo’n 13 miljard euro kwijt. Het is dan ook belangrijk grip en sturing te hebben op verzuimprocessen. Het doel is schadelastbeheersing voor zowel werkgever als werknemer.

In samenwerking met CS Opleidingen
Register casemanagement is een vak apart. Het vereist specialistische kennis, communicatieve souplesse, regie- en onderhandelingsvaardigheden. Mercer en Cylin bieden hiervoor sinds 2001 de opleiding Post Bachelor Register Casemanagement aan. Cylin is in 2009 opgegaan in CS Opleidingen en sinds 2010 heeft Mercer besloten deze opleiding in samenwerking met CS Opleidingen aan te bieden.
CS Opleidingen biedt ook kortere opleidingen en cursussen op het gebied van casemanagement aan: van Basiscursus Casemanagement tot Regie op Verzuim. Kijk voor meer informatie op de website van CS Opleidingen.